A diákönkormányzat munkaterve

 

2018-2019 tanév

 

Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

 Készítette: Oroszi István

DÖK segítő pedagógus

 

A DÖK felépítése

Diáktanács: Osztályonként három fő küldött (munkacsoport felelősök).

Vezetők: Egyénileg, szavazással választják meg a diáktanács tagjai.

Segítő tanár: Az Intézmény vezetője által megbízott, a DÖK által jóváhagyott pedagógus.

 

A munkacsoportok feladatai:

Magatartás munkacsoport

* Figyelemmel kíséri a tanulók magatartását.

* A tanulók magatartásának javítása érdekében ösztönző versenyeket szervez.

* Az eredményekről a diáktanácsnak beszámol, vagy látható helyen kifüggeszti.

Tanulmányi munkacsoport

* Figyelemmel kísérik és segítik a tanulók tanulmányi munkáját.

* Tanulásra ösztönző versenyeket szervez.

* Az eredményekről a diáktanácsnak beszámol, vagy látható helyen kifüggeszti.

Tisztasági munkacsoport

* Védnökséget vállal a tantermek, folyosók, szekrények tisztasága felett.

* Figyelemmel kíséri az iskola környezetének tisztaságát.

* Versenyt hirdet a tisztaság megóvása érdekében.

* Az eredményekről a diáktanácsnak számol be, vagy látható helyen kifüggeszti.

Egészséges életmód munkacsoport

* Figyelemmel kísérik és segítik a tanulók sportolását.

* Sportolásra ösztönző versenyeket szervez.

* A sporteredményekről a diáktanácsnak beszámol és látható helyen kifüggeszti.

 

Év végén minden munkacsoport beszámol éves munkájáról, és javaslatot tesz az év végi jutalmazásokra.

A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat.

Célunk:

- A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A tanévet akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok mellett új elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat.

- Az intelligens kommunikáció és a Házirend hatékony betartása érdekében, valamint a tanulók közösségi tevékenységének ösztönzésére segítjük az osztályfőnökök munkáját.

- Az ÖKO iskolai program hatékony megvalósítása érdekében szoros kapcsolatot kívánunk kialakítani iskolánk ÖKO csoportjával. Az együttműködésünk akkor lesz sikeres, ha a környezetvédelmi, takarítási, egészséges életmódra nevelő rendezvényeken minél több diák vesz részt. Mindezt szem előtt tartva határozzuk meg az éves feladatainkat, bekapcsolódva iskolánk környezetnevelési programjába.

- A diákok mindennapi életének megszervezése, az iskola belső kommunikációs csatornáin.

- Az iskola folyosóin elhelyezett hirdetőtáblák szerkesztése /DÖK versenyek, programok.

- A diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket érintő iskolai eseményekről a hirdetések megszervezésével, diákgyűlések alkalmával.

- Osztály önkormányzatok rendszeres bevonása az osztályközösségeket érintő feladatokba.

 

Éves munkarend

SZEPTEMBER

* Alakuló gyűlés.

* A diákönkormányzat vezetőjének megválasztása.

* Munkacsoportok szervezése.

* Munkacsoport vezetők választása.

* Szervezeti és működési szabályzat elfogadása.

* Európai Diáksport Nap szeptember utolsó péntekén

 

OKTÓBER

* A munkacsoportok által hirdetett versenyek beindítása.

* A megyei DÖK pályázatok tanulmányozása

* Faliújság értékelése.

* Gyaloglónap alkalmából túra

* DÖK gyűlés

 

NOVEMBER

 * Diákfórum

* Bekapcsolódunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat munkájába, rendezvényeibe.

* Ismerd meg megyédet!

 

 

DECEMBER

* Mikulásnap megrendezésében segítségnyújtás

* Faliújságok értékelése.

* DÖK gyűlés

 

 JANUÁR

* A munkacsoportok által hirdetett versenyek féléves értékelése.

* A diákönkormányzat féléves munkájának értékelése.

* DÖK gyűlés

 

FEBRUÁR

* Farsangi ünnepség

* Mozi látogatás

 

MÁRCIUS

 * Részvétel a Föld órája akcióban - március utolsó szombatja

* Bekapcsolódás az ÖKO programokba

* A Kazinczy- nap szervezése, lebonyolítása

 

ÁPRILIS

* Kerékpártúra

* DÖK gyűlés

* Gyalogtúra

 

MÁJUS

* Gyermeknap lebonyolításában részvétel

* Madarak és Fák Napja

 

JÚNIUS

* A munkacsoportok által hirdetett versenyek év végi értékelése.

* A diákönkormányzat éves munkájának értékelése.

 

 

 

 

Nyírbogdány, 2018. szeptember 11. Oroszi István, DÖK segítő pedagógus        

 

 

 

DIÁKÖNKORMÁNYZAT BESZÁMOLÓJA (2017-2018) 

Iskolánkban szeptember elején minden osztályban megválasztották azt a 3 főt, akik képviselték Őket ebben a tanévben a Diáktanács üléseken.

A Diáktanács tagjai egyénileg szavazással eldöntötték, hogy kik legyenek a vezetők, akik irányítják és egyben képviselik tanulóinkat különböző tájékoztató fórumokon.

Szeptemberben Zoltai József elnök és Kovács Kata, valamint Bodnár András képviselők részt vettek Nyíregyházán az első megyei programon. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat meghívta gyermekeinket a bemutatkozó és egyben tájékoztató közgyűlésre. Információt kaptunk az általuk nyújtott szolgáltatásokról, valamint lehetőségekről (képzések, pályázatok, valamint határon túli és nemzetközi kapcsolat felvételi lehetőségek). Ötleteket kaptunk sportprogramok, vetélkedők megszervezéséhez.

Az itt szerzett ismeretek felhasználásával két sporteseményt is sikerült megvalósítani:

Európai Diáksport Napot ősszel, ahol minden tanulónk lefutotta a 2017 métert! Az egészséges életmód nevében nem csak sportoltunk, hanem a futást teljesítők már a pályán kaptak egy almát, melyet jóízűen fogyasztottak!

 

Gyermeknapi sportvetélkedőt szerveztünk, ahol a diáktanács tagjainak az ötleteire támaszkodva nagyon vidám vetélkedőt sikerült lebonyolítani a felső tagozat számára! Mindenki jól érezte magát! Még a sportot igazán nem szeretők is aktív résztvevői voltak a kerékpárakadály, a „mocsárjárás”, a karikák zászlóra dobása, „bombázó” és persze a zsákban futás gyakorlatainál. Izgalommal várták az eredményhirdetést, hiszen mindez osztályok versengése volt, mely speciális pontszámítás alapján lett kiszámolva.

 

Bár ebben az évben szerettük volna megvalósítani az „Ismerd meg Hazánkat!” vetélkedőt, de az év vége közeledte miatt úgy döntöttünk, hogy az előkészítő kutatómunkát nyárra halasztjuk és szeptemberben kiosztjuk azokat az információkat a felsősök részére, melyből feltudnak készülni.

A most végzett 5. osztály Diáktanács tagjai a nyári szünetben a Nyírbogdány történetét, földrajzát, kulturális és sport múltját-jelenét dolgozzák fel. A 6-osok Szabolcs megyét, míg a 7.osztály Magyarországot dolgozza fel.

Természetesen a Diákönkormányzatot segítő pedagógus irányításával próbálják mindezt megvalósítani. A kidolgozott anyagokból vetélkedőt szervezünk megfelelő felkészülési idő után.

Sajnos szomorú feladatai is voltak a Diáktanács tagjainak, hiszen véleményezni kellett két tanuló viselkedését, mely a fegyelmi eljárásuk lefolytatásához volt szükséges. Egységesen és bátran megfogalmazták gondolataikat, mely a Fegyelmi Bizottság előtt ismertetve lett.

Már hagyományosan pontozzák az osztályok képviselői a felsősök faliújság díszitő versenyét. Természetesen ilyenkor saját munkájukra nem szavazhatnak.

Augusztusban nemzetközi kapcsolat felvételének az első lépéseit teszi meg a Diákönkormányzatot segítő pedagógus.

Összességében aktívak voltak a Diáktanács tagjai, de az utolsó megbeszélésünkön megegyeztünk abban, hogy jövőre megpróbálunk új, színes ötletekkel lelkesíteni az iskolánk tanulóit!

 

Nyírbogdány, 2018. június 20. Oroszi István, DÖK segítő pedagógus