1Szilágyiné Sinka Zsuzsanna (földrajz, rajz szakos tanár, vizuális - és környezetkultúra mestertanár, inkluzív mestertanár, közoktatási vezető, intézményvezető) 
2Pásztorné Hajzer Zsuzsanna (tanító, pedagógiai mestertanár, intézményvezető helyettes) 
3Bodnárné Bacsó Ibolya (tanító - ember és társ. műv. ter., munkaközösség-vez.) 
4. Fűrész Gabriella (tanító, angol szakos tanár)

5. Gadzsa Bernadett ( magyar-ének szakos tanár)
6. Horváth Endréné (történelem, német, orosz szakos tanár) 

7. Igyártó Hajnalka (informatika- fizika szakos tanár)

8. Korponai Anna (magyar, történelem szakos tanár, munkaközösség-vezető)
9. Margittai Zoltánné (földrajz, biológia szakos tanár, munkaközösség-vezető) 

10. Mezőné Juhász Judit (tanító)
11. Oroszi István (testnevelés, biológia szakos tanár)

12. Peimli Judit (Tanító, napközis nevelő)

13. Stremler Magdolna (matematika, kémia, testnevelés szakos tanár)
14. Szikszainé Eszenyi Ágnes  (tanító - angol szakos tanár)

15. Tolnai Ilona (tanító, közoktatási vzető)

16. Tulipánné Frindik Enikő ( tanító)

17. Úr Mónika ( magyarnyelv -és irodalom szakos tanár, napközis nevelő)
18. Varga Beáta (tanító - természetismeret műveltségi terület)

19. Végh Marianne (tanító, napközis nevelő)


OSZTÁLYOK, TANULÓSZOBÁK

1.o. 13 tanuló osztályfőnök:Szikszainé Eszenyi Ágnes

                   napközis nevelő 1-3 o.: Peimli Judit

2.o. 14 tanuló osztályfőnök: Bodnárné Bacsó Ibolya

                    napközis nevelő 2-3 o.: Végh Marianne Zsuzsanna                                      

3.o. 13  tanuló osztályfőnök: Tolnai Ilona  

4.a  14  tanuló osztályfőnök: Varga Bea

4.b  14  tanuló osztályfőnök: Tulipánné Frindik Enikő

                  napközis nevelő : Úr Mónika

5.o. 20 tanuló osztályfőnök: Korponai Anna

                   napközis nevelő: Gadzsa Bernadett

6.o. 15 tanuló  osztályfőnök: Horváth Endréné

7.a. 16 tanuló osztályfőnök: Margittai Zoltánné

7.b  15 tanuló osztályfőnök: Stremler Magdolna

8.o. 15 tanuló osztályfőnök:   Oroszi István

                tanulószoba nevelő 6-7-8 o.: 26 fő Horváth Endréné,

 


ÓRAADÓ TANÁROK

Általános iskolai oktatás
1. Farkas Attila (kémia)
2. Nagy Zoltán (rajz)

3. Kiss Sándorné (gyógypedagógus)

Művészetoktatás
1Kovács Viktor (néptánc)

2. Dajka Attila (furulya)

3. Derekas Fanni (rajz)

4. Hamvainé Aranka Erika (zongora)
5. Nagy Zoltán (grafika)


Puskás Katalin (rendszergazda)