Pedagóguskép–A 3-6-7 éves gyerek alapvető szociális tanulási formája az utánzás, ezért az óvónő modell szerepe kiemelkedő jelentőségű. A modell átvételben az érzelemnek és a beszédnek fontos szerepe van. Az óvónő ezért biztosítsa a gazdag érzelmi légkört, nyelvi kommunikációs kifejezőkészsége, kulturáltsága legyen állandó minta minden gyerek számára. Nevelői magatartása, beállítódása nyújtson modellt a családi nevelés számára is. Az óvónő egész nevelőmunkáját hassa át a gyerekek egyéni különbségének tiszteletben tartása, a szereteten, őszinte érdeklődésen és elfogadáson alapuló magatartás, a nagyfokú tolerancia. Az óvónő a gyerekek közösségi életének irányítója.

Dolgozóink:

Községi óvoda óvodapedagógusai:

Katica csoport:
Bakosi Zoltánné

Kertész Józsefné mb. igazgatóhelyettes

Dajka:

Kovács János Attiláné

 

Méhecske csoport:
Molnár Julianna

Lakatos Istvánné


Dajka:

Nagy Károlyné

 

Gyártelepi óvoda óvodapedagógusai:

Csiga – biga csoport:
Poór Tiborné

Dr. Szepesi Andrásné


Dajka:

Nagyné Kovács Veronika


Gyógypedagógus: 

Kiss Sándorné


Pedagógiai asszisztens:

Tári Franciska

Tóth Lászlóné