A TANÉV RENDJE 2018/2019

A tanév rendje:

A szorgalmi idő 2018. szeptember 3-tól 2019. június 14-ig tart.

A tanítási napok száma 181.

Az első félév 2019. január 25-ig tart, február 1-ig kell a tanulókat, ill. a szülőket értesíteni az első félévben elért tanulmányi eredményről.

Az alapfokú művészetoktatás első tanítási napja: 2018. szeptember 3. utolsó tanítási napja: 2019. június 10.    

  

A tanítási szünetek

 

Az őszi szünet 2018. október 29-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő).

A téli szünet 2018. december 27-től 2019. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

A tavaszi szünet 2019. április 18-tól április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 17 (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 24. (szerda).

Szülői értekezletek,

2018. szeptember 30-ig minden osztályban – a tanév indításáról, szervezési 

                                                                        feladatokról

2018. december 20-ig pályaválasztási szülői értekezlet

2019. május 2 és 10 között a várható tanév végi eredményekről, kirándulásokról

 

Csaláglátogatás

Október 31-ig az osztályfőnökök saját osztályukban, szaktanárok a problémák észlelésénél.

  

 Fogadóórák,

2018. december 3. 

2019. március 4.    

2019. június 6.       

 

 

          Nyíltnap

 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai, iskolai nyílt nap tervezett időpontja: 2019 április 8 – 12 között.


   Hangverseny:

   • 2018. november 12. (12.25)
   • 2019. február 11.      (12.25)
   • 2019. március 25.     (12.25)

     Tanítás nélküli munkanapok:

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

Ezek:

-          2018.  december (1 nap)         szakmai továbbképzés

-          2018   november (1 nap)         pályaorientációs nap

-          2019   március    (1 nap)          szakmai továbbképzés

-          2019.  május 24.                      DÖK nap: gyermeknap

-          2019.  június 7-8.                     szakmai továbbképzés

A tanév kiemelkedő eseményei


Ünnepélyek, megemlékezések

 

 • Tanévnyitó: 2018. szeptember  03. 8.00 óra Szilágyiné Sinka Zsuzsanna
 • Aradi vértanúk napja: 2018.  október 5. (péntek) Frindik Enikő
 • Az 1956-os forradalom évfordulója: 2018. október 19. (péntek) Horváth Endréné
 • Őszi Csodák nov. 12- 16 Kertész Józsefné
 • Hálaadó nap: 2018. november 23. (péntek) Egri-Nyári Barnabás, Varga Beáta
 • Mikulás ünnepség: 2018. december 6. (csütörtök) Margittai Zoltánné, Szikszainé Eszenyi Ágnes
 • Adventi műsorok: 1-4. osztályok, osztályfőnökök
 • Karácsonyi ünnepély: 2019. december 21 (péntek)  Varga Beáta, Tulipánné  F. Enikő
 • Harangszó – nemzetközi képzőművészeti verseny – beadási határidő jan.31. Kiállítás és értékelés  február 28 Nagy Zoltán
 • Farsang: 2019. február 15. (péntek)  – Bodnárné Bacsó Ibolya, Úr Mónika, Oroszi István
 • Magyar széppróza napja 2019.02.18. Végh Marianne
 • Kommunista dikt. áldozatainak napja: 2019. febr. 25. (hétfő) Oroszi István 
 • Kazinczy napok : 2019. március 11-14 Korponai Anna, Végh Marianne
 • Nemzeti ünnep: 2019. március 14. (csütörtök) Gadzsa Bernadett
 • Költészet napja: 2019. április 11 Úr Mónika
 • Holokauszt áldozatainak emléknapja: 2019. április 16. kedd (ápr. 8 - 12 of. órákon)
 • Anyák napja: alsó tagozatosok osztályszinten
 • Gyermeknap: 2019. május 24. (péntek)  Oroszi István, Stremler Magdolna, Ígyártó Hajnalka
 • Tanulmányi kirándulások: 2019. május  31. (péntek) osztályfőnökök
 • Nemzeti Összetartozás napja: 2019. június 4. (kedd) osztályfőnökök
 • Művészeti gála: 2019. június 6. (csütörtök)  Szikszainé E. Á. és Nagy Zoltán
 • Ballagás és Tanévzáró: 2019. június 22. (szombat) Korponai Anna, Gadzsa Bernadett


 

 A témahetek megszervezése

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban:  rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:

a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25. és 2019. március 01. között,

b) Fenntarthatóság Témahét 2019. március 18. és 2019. március 22. között,

c) Digitális Témahét 2019. április 8. és 2019. április 12. között.

 

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

Intézményünk mindhárom témahét programjába bekapcsolódik.

 

 Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

 

 • A 2018/2019. tanévben országos mérés, értékelés keretében 2019. május 29-én vizsgálják meg az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A mérést, értékelést az Oktatási Hivatal szervezi meg. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2018. november 23-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

 

 • Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai 2019. május 22-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2018. november 23-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatokat 2019. június 12-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

 

 • A 2018/2019. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2019. január 9. és április 26. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2019. május 31-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe..

 

 • A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2018. október 12-éig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2018. október 26-ig - a Hivatal által meghatározott módon - jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2018. november 30-ig kell elvégezniük.