Beszámoló az Európai Hulladékcsökkentési Hétről

2016. november 27., 11:16

Beszámoló az Európai Hulladékcsökkentési Héten megvalósított akcióról

Az akció folyamatosan zajlott november 21 –től november 25- ig. Ez idő alatt 2189 kg papírhulladék gyűlt össze. A kapott összegek az osztályok „kasszáját” gyarapítják. 2575 db elemet gyűjtöttünk. Kiemelkedett Bata Barbara 7. osztályos tanuló munkája-leleményessége (1014 db elem).
Energiatakarékossági őrjárat keretében – naponta (4-4) diákok járták az iskola épületét. Ügyeltek a csöpögő csapokra, feleslegesen égő lámpákra. Ezt a DÖK szervezte.
Mesék az energiatakarékosságról címmel fogalmazást írhattak felsős gyerekek. 7 db pályázat készült. Tóth Léna, László Katalin, Bákány Gréta, Lippai Melinda, Ócsai Tamás, Tóth Éva.
Egyénileg készíthettek „hulladékból újat”. Tíz gyerek nyújtott be kreatív munkát.
Az alsós gyerekek – osztályfőnökeik segítségével – osztályszinten dolgoztak. Ennek előnye, hogy közös élménnyé vált a hasznos tevékenység.
A diákok – szinte – teljes létszámban bekapcsolódtak. kb. 160 tanuló. A nevelők, szülők és közcélú dolgozók 34 – en segítették munkánkat.
Az akció értékelésére november hetedikén, az első tanítási órában került sor.
A papír és elemgyűjtésben oklevelet kapott az első három - három helyezett osztály. Oklevelet és csokoládét az első három- három helyezett tanuló. Szintén oklevelet az alsós osztályok kreatív munkájukért kaptak. A fogalmazást író, s hulladékból újat készítők esetében minden diák jutalomban részesült.
A program zárásakor előadást mutattak be a szelektív hulladékcsökkentésről és a tiszta környezet fontosságáról iskolánk második – és harmadik osztályos tanulói. Nagy tapssal fejezte ki tetszését a hallgatóság.
Plakátot helyeztünk ki az iskola területén, s az iskola honlapján, hogy előre dolgozhassanak azok, akik akartak. Az akció megkezdésének reggelén (21- én) sorakozó keretében ismertettük a hét programját. Természetesen kilátásba helyeztük a jutalmakat. Verseny zajlott az osztályok és egyének szintjén is. Oklevelek, csokoládék, osztályfőnöki és igazgatói dicséretek vártak a legjobbakra. Szakkörös gyerekekkel széthordtuk az önök által küldött plakátokat. Osztályfőnökök megkapták a feladatgyűjteményt, tanári kézikönyvet, az alsósok a kifestőket és a képregényeket. Ezekkel szabadon dolgozhattak. Köszönjük, hasznosak nagyon!
Már második tanévben kapcsolódtunk be a programba. Diákjaink lelkesedése szikrányit sem csappant, SŐT!
Az alsósok színpadi előadása színes színfoltja volt a programnak. A kreatív foglalkozásokat nagyon élvezték a gyerekek.
Természetesen kellett a nevelők pozitív hozzáállása, s a szülők segítőkészsége. Talán ezen a ponton (szülők aktivizálása) lehetne még javítani.
A környezeti nevelés komoly színtere egy ilyen akció. Játékosan tanulnak, nem kényszerből.
Természetesen vannak gyerekek , akik nem igazán voltak aktívak, egyéni munkát nem vállaltak. A siker, a jutalmak, az előadás, a nagyobb nyilvánosság – minden bizonnyal – elgondolkodtatja őket. Felelősségteljesebb magatartással, szemlélettel fordulnak a problémák felé.

Beszámoló az Európai Hulladékcsökkentési Hétről