Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Adatkezelési tájékoztató, Szabályzat/Adatvédelmi Tisztviselő

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR, a továbbiakban: a Rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola  és Alapfokú Művészeti Iskola (a továbbiakban: az Adatkezelő, vagy Intézmény) jelen okirattal teljesíti az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást, ezzel is elősegítve az érintettek jogainak a gyakorlását.

 

Adatvédelmi tisztviselő:

Név:                    Sándorfi Pál Zoltánné

Cím:                     4511 Nyírbogdány, Alkotmány u. 28.

Telefonszám:         06 20 458 3020

E-mail:                 kazinczy@baptistaoktatas.hu

CSATOLT DOKUMENTUMOK