Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Településünk

Nyírbogdány község a közép-nyírségben, Nyíregyházától észak-keletre, mintegy 16 km távolságra található. A 4.sz. foközlekedési úton jól megközelíthető. Nyírbogdány-Gyártelep vasútállomás elérhető a Budapest-Záhony közötti vasútvonalon. A község a középkorban mezőváros volt.

 

 

Első ízben 1220 körül említi nevét a Váradi Registrum, a hozzá tartozó Hene és Szolnok nevű falvakkal együtt. Neve a Bogdán személynévbol alakult magyar névadással. A személynév a szláv Bogdán (Isten ajándéka), a görög Theodoros átvétele volt, és minden bizonnyal magyar ember viselte. 1324-ben Bogdántelek néven szerepel az első oklevelekben. Ettol az időtől számít lakott településnek, a köznemes Bogdányi család birtokaként. A XVIII. Századig mellettük sokan mások rendelkeztek résztulajdonnal, így az Apagyi család is. 1566-ban Szabolcs legjelentékenyebb települése volt. A XVI. Század végén a 44 jobbágyháztartáson 5 földesúr osztozott, ebbol 3 Bogdányi családbéli volt. 1607-tol az akkor megyei alispán, Bogdányi János közbenjárására évente 6 alkalommal országos vásár tartására szerzett jogot a falunak. Ez nagyban hozzájárult fejlodéséhez. A XVII. Században a Jármy, az Orosz, és a Bay családok szereztek részbirtokokat Bogdányban, melyeket 1945-ig meg is tartottak. A XVIII. Században a jelentékeny Bogdányi birtok feldarabolódott. A falu mai határában 3 egykori falu olvadt be. Az egyik a középkori telepítésű, de késobb elnéptelenedett Gecsetelke. A községhatár északi részébe beolvadt Hene. Helyét ma egy Telek nevű puszta őrzi. A harmadik terület a mai bogdányi határ északi részén különálló Szolnok volt. A három középkori település a török idokben kipusztult, és a XVII. Században már lakatlan terület volt. 1860-tól a község több járáshoz tartozott. 1990-tol közigazgatási besorolása község. A község határában folyik a kállai, valamint a sényői főfolyás, mely a Lónyai főcsatornába torkollik. A község állandó népességszáma megközelítően: 3028 fő. Ebből férfi 1466 fo, nő 1562 fő. A község belterülete 327 ha, külterülete 3125 ha.


NYÍRBOGDÁNY NAPJAINKBAN

Nyírbogdány község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Közép Nyírségben található, a megyeszékhely Nyíregyházától 18 km-re. A településen mellett halad el a 4. sz. főút és érinti a Budapest –Záhony vasútvonal is. Nyírbogdányban 3111 lakos él . Sajátosság, hogy a központtól 4 km-re alakult ki a Gyártelep település rész , ahol közel ezren élnek. A település jelképének számít a központban található műemlék jellegű református templom és a helyi védelem alatt álló, Székely Elek által a századfordulón építtetett kúria valamint a Gyártelepen a 100 éve kőolaj feldolgozást végző gyár és a hozzátartozó ipari létesítmények. De büszkék vagyunk a 2006.évben kialakított tájházunkra is.A község infrastrukturális ellátottsága teljes. Az utak 95 %-ban szilárdburkolatúak, víz, szennyvíz csatornázottsága 100 %-os, minden háztartás rákapcsolódhat a földgázhálózatra.A fejlődés érdekében újabb beruházásokat készítettünk elő. A Gyártelepen élők számára felújítottuk az orvosi rendelőt. A Gyártelep busz tömegközlekedésbe történő bekapcsolása érdekében buszfordulót alakítottunk ki Az utóbbi évek legjelentősebb beruházása a 100 férőhelyes, modern, szép kivitelezésű óvoda épület megépítése volt.. Fejlesztettük a gyermek és szociális étkeztetést biztosító konyhánkat. Ezeket a beruházásokat pályázatokon nyert támogatásokból valósítottuk meg. A következő évek fejlesztési elképzeléseit az önkormányzat 2007- 2013. évekre vonatkozó Településfejlesztési Akcióterve foglalja össze. Fejleszteni kívánjuk a község főterét, közösségi házat, tornacsarnokot kívánunk építeni az általános iskola teljes rekonstrukciójának megvalósítása mellett. Fel kívánjuk újítani a gyártelepen található volt „fürdő” épületét .A vállalkozások letelepedése érdekében az önkormányzat ipari park létrehozását határozta el. A Nyírbogdányi Ipari Park 2002-ben jött létre, területe 20,5 hektár. Jelenleg három betelepült vállalkozás ( Bogdány Plusz Bt , Bogdány Plaszt Kft, G&B Ügyker Kft ) 4,4 hektárt foglal el. A park területén haladnak keresztül az alapközművek és távvezetékek, így a vízvezeték, gázvezeték, MOL üzemanyag-vezeték, távközlési kábel, távközlési ipari kábel, nagyfeszültségű elektromos légvezeték és szennyvíz-átemelő. Várjuk a befektetők érdeklődését.