Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Óvoda

OVI-INFO

 

Az óvoda nyitvatartási rendje hétfőtől-péntekig reggel 6:30 órától délután 16:30 óráig tart.

Az óvoda nyitvatartási rendjét, az előzetes szülői igényfelmérés alapján alakítottuk ki, a szülők igényeihez maximálisan igazodó nyitva tartással is szeretnénk hozzájárulni, hogy minél kisebb mértékű legyen az óvodai hiányzások száma. 

 A nevelési év szeptember 1- től augusztus 31-ig tart.

 Nevelő-oktató időszak: szeptember 1- től június 15- ig.

 Június 16 –tól nyári életrend szerint működik az óvoda.

 Az összevont gyülekezés reggel- 7:00- 8:00-ig tart.

A szülőknek, érkezéskor gyermekeiket személyesen kell átadnia a gyülekeztető óvónőnek, dajkának, egyébként, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az óvónő nem tud jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte.  Biztonsági szempontokat figyelembe véve az ajtót 9:00 óra után becsukjuk, és 13:00 órakor nyitjuk ki az ebéd után hazajárók részére. Az ebéd előtt hazajárók, 11:30- tól mehetnek haza. A délutáni ajtónyitás 15:30 – kor történik. Az érkezést a szülők csengetéssel jelezzék. 

 

A gyerekek reggel 9:00 óráig jelenjenek meg az óvodában. Érkezéskor a felső ruhájukat az öltözőben vegyék le, és helyezzék el a jelükkel ellátott szekrényben. Ha a szülőn kívül rendszeresen más is hozza ill. viszi a gyermeket, írásos nyilatkozat alapján teheti meg.

 

 A szülőknek az alábbi szempontokat célszerű figyelembe venni a gyerekek óvodai ruházatánál:

 • legyen kényelmes
 • praktikus
 • mindig legyen tartalék ruha az átöltöztetéshez

A gyermekek cipői az öltözőpad alsó polcán elhelyezhetők, ruhái, pedig a jellel ellátott fogason. Minden gyermeknek jellel és névvel ellátott zsákban legyen váltóruhája.  A jellel, és akasztóval ellátott törülközők tisztántartása – heti rendszerességgel – a szülő kötelessége. Az ágyneműket kéthetente, ill. alkalomszerűen adjuk haza.

 

 

 

 

 

 

Az óvoda napi programja:

 

 

7:00-8:00 Gyülekező játék
8:00-9:00 Játékos tevékenységek kezdeményezése
9:00-9:20 Mindennapos testnevelés, tisztálkodás
9:20-10:00 Tízórai
10:00-12:00 Játék különböző tevékenységek kezdeményezése
12:00-13:00 Tisztálkodás, terítés, ebéd
13:00-15:00  Mesehallgatás, csendes pihenő
15:00-15:10  Teremrendezés, tisztálkodás, uzsonna
15:30 -16:45 Játék

 

 

A foglalkozások rendje

Korcsoport Kötött Kötetlen
Kiscsoport 3-4 évesek

Mozgás, mindennapi testnevelés

Játékba integrált fejlesztés. Ének-zene, mese, vers, rajzolás, mintázás, kézimunka, külső    világ megismerése.

Középső csoport  4-5 évesek 

Mozgás   mindennapi testnevelés, ének-zene

Játékba integrált fejlesztés. Ének-zene, mese, vers, rajzolás, mintázás, kézimunka, külső    világ megismerése.

Nagycsoport évesek 5-6-7

Mozgás   mindennapi testnevelés, ének-zene

Játékba integrált fejlesztés. Ének-zene, mese, vers, rajzolás, mintázás, kézimunka, külső    világmegismerése

 

 

Hetirend

A hetirend alkalmanként egy-egy csoportnál megváltoztathatja a napirendet, pl.: angol, hittan, gyógypedagógia, logopédiai foglalkozások időpontjai

Tevékenység

3-4 évesek

4-5 évesek

5-6-7 évesek

Vers, mese

Napi 5-10 perc

Napi 10-15 perc

Napi 15-20 perc

Ének- zene

Heti egyszer 10-15 perc

Heti egyszer 15-20 perc

Heti egyszer 30-35 perc

Rajzolás, mintázás, kézimunka

Heti egyszer 10-15 perc

Heti egyszer 15-20 perc

Heti kétszer 30-35 perc

Külső                világ

megismerése

Heti egyszer 10-15 perc

Heti egyszer 15-20 perc

Heti kétszer 30-35 perc

Mozgás, Mozgásos

játék 

heti egyszer 10-15 perc

heti egyszer 15-20 perc kiegészítő terv. heti egyszer.

Heti kétszer 30-35 perc 

Mindennapi testnevelés 

10-15 perc

15-20 perc

15-25 perc

 

 

A nyári leállás a két óvodai telephely között váltásban történik, így mindig van nyitva tartó óvoda az igényeknek megfelelően.

Az óvodába járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el egymás egyéniségét, különbözőségét, legyenek képesek alkalmazkodni is, konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal oldják meg. Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük a szülőket, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekükben. Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszerekkel neveljük szükség van együttműködésre, nyitottságra.


Komolyabb probléma, konfliktus estén haladéktalanul keressék fel az érintett óvónőt, ill. az intézmény vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.

 

Óvodásaink megfigyelhetik, és megtapasztalhatják, hogy állandó ismétlődéssel térnek vissza az ünnepek, amelyek a természet évszakonkénti változásaival vannak összefüggésben. Az ünnepekhez szokások tartoznak, és az ünnepek megformálását ezek a tradíciók segítik. Fontos, hogy az ünnepvárás időszakát a gyerekekkel közösen, az ünnep jegyében éljünk meg, nem bonyolult magyarázatokkal, hanem érzelmekkel, cselekedetekkel, tevékenységekkel.

 

Amit még ezen felül nyújtunk:

 • Fejlesztő pedagógus is kijár a gyermekekhez a Kemecsei Szakszolgálattól, aki korai szakaszban szűri ki az esetleges kezelendő problémákat.
 • Az óvoda biztosítja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő pedagógiai ellátását, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását.
 • Az intézmény a 14 évnél fiatalabb 1-es típusú diabétesszel élő gyermek, tanuló részére abban az időtartamban, amikor az iskola, óvoda felügyelete alatt áll, az 1-es típusú diabétesszel élő gyermek szülőjének, más törvényes képviselőjének kérelmére speciális ellátást biztosít.
 • Utazó gyógypedagógus: szükség szerint logopédus foglalkozik a gyerekekkel.
 • Amerikai tábor: a nagycsoportos óvodások részt vesznek az iskolai amerikai táborban.
 • Iskolai koncerteken való részvétel.
 • Iskolai életbe való betekintés, részvétel, ezzel könnyítve meg az óvoda és iskola közötti átmenetet. A gyerekek már azelőtt megszokják az iskolát, hogy iskolások lennének.
 • A nagycsoportos gyermekek iskola felkészítőn vesznek részt iskolánkban, a leendő osztályfőnökkel.

 

 

Kérjük, további információkért olvassa el intézményvezetői köszöntőt és a házirendet!

GALÉRIA