Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Óvoda

Községi Óvoda

Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Óvodánkban megteremtjük, biztosítjuk az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkört. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Megteremtjük a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenység és szabad játék lehetőségét, azon keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítését.

Cím: Nyírbogdány, Kőrösi Csoma Sándor u. 1.

Tel: 06 42 232 603 
Fax: 06 42 232 603

Központi óvodánk épülete, berendezési tárgyai, felszereltsége az elvárásoknak teljes mértékben megfelelnek. Az óvodás korú gyermekek neveléséhez otthonos, családias környezetet biztosít. 
Korszerű, Uniós előírás szerint tervezett, kivitelezett 4 csoportos, 100 férőhelyes épület.

 

 

A helyiségek elrendezése praktikus, a gyermekek gondozásához igazodik. Két-két csoportszobához tartozik egy tágas öltöző, mosdó, WC; nevelő munkánkat segíti a fejlesztőszoba, a tornaterem, könyvtár, orvosi szoba. A melegítő konyhánk az előírt berendezésekkel van kialakítva. 
Csoportszobáink bútorzata is a gyermekbarát, esztétikus környezethez járul hozzá. 
Az audiovizuális eszközökkel való ellátottságunk minden csoportban maximális.
Játszókertünk kialakításánál, a fajátékok megválasztásánál is a mozgásigény kielégítését, fejlesztését tartottuk szem előtt. 
A szépen parkosított udvarunk is jól szolgálja a gyermekek biztonságos óvodai életét.

A 30 férőhelyes, 1 vegyes csoporttal működő tagóvodánk is gyermeknevelési célra épült, otthonos, tágas, világos helyiségekkel; nagy, árnyas játszókerttel rendelkezik. A kerti játékok cseréje megoldásra vár.
Pedagógiai munka az óvodában
Az óvodai életet, a foglalkozásokat az intézménynek olyan módon kell megszervezni, hogy a szülők és a fenntartó igényei szerint, a helyi programban megfogalmazott szakmai követelményeknek megfelelően eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével, gondozásával, ellátásával összefüggő feladatoknak. A szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon /SZMK/ aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék a közös munkát.
Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszerekkel neveljük szükség van együttműködésre, nyitottságra.
Komolyabb probléma, konfliktus estén keressék fel az érintett óvónőt, ill. az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.

Munkánkat a Demecseri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei segítik. 
A logopédus heti rendszerességgel végzi fejlesztő munkáját, a pszichológus, az óvónők jelzése alapján vizsgálja a gyermekeket. Szükség esetén terápiás kezelést végez, illetve tovább küldi a Nevelési Tanácsadó szakembereihez.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősünk folyamatosan kapcsolatban áll a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársaival.

 

Gyártelepi Óvoda

Cím: Nyírbogdány, Óvoda utca 5.
Tel: 06 42 716 403

 

Központi óvodánk épülete, berendezési tárgyai, felszereltsége az elvárásoknak teljes mértékben megfelelnek. Az óvodás korú gyermekek neveléséhez otthonos, családias környezetet biztosít. 
Korszerű, Uniós előírás szerint tervezett, kivitelezett 4 csoportos, 100 férőhelyes épület.

A helyiségek elrendezése praktikus, a gyermekek gondozásához igazodik. Két-két csoportszobához tartozik egy tágas öltöző, mosdó, WC; nevelő munkánkat segíti a fejlesztőszoba, a tornaterem, könyvtár, orvosi szoba. A melegítő konyhánk az előírt berendezésekkel van kialakítva. 
Csoportszobáink bútorzata is a gyermekbarát, esztétikus környezethez járul hozzá. 
Az audiovizuális eszközökkel való ellátottságunk minden csoportban maximális.
Játszókertünk kialakításánál, a fajátékok megválasztásánál is a mozgásigény kielégítését, fejlesztését tartottuk szem előtt. 
A szépen parkosított udvarunk is jól szolgálja a gyermekek biztonságos óvodai életét.

A 30 férőhelyes, 1 vegyes csoporttal működő tagóvodánk is gyermeknevelési célra épült, otthonos, tágas, világos helyiségekkel; nagy, árnyas játszókerttel rendelkezik. A kerti játékok cseréje megoldásra vár.
Pedagógiai munka az óvodában
Az óvodai életet, a foglalkozásokat az intézménynek olyan módon kell megszervezni, hogy a szülők és a fenntartó igényei szerint, a helyi programban megfogalmazott szakmai követelményeknek megfelelően eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével, gondozásával, ellátásával összefüggő feladatoknak. A szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon /SZMK/ aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék a közös munkát.
Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszerekkel neveljük szükség van együttműködésre, nyitottságra.
Komolyabb probléma, konfliktus estén keressék fel az érintett óvónőt, ill. az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.

Munkánkat a Demecseri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei segítik. 
A logopédus heti rendszerességgel végzi fejlesztő munkáját, a pszichológus, az óvónők jelzése alapján vizsgálja a gyermekeket. Szükség esetén terápiás kezelést végez, illetve tovább küldi a Nevelési Tanácsadó szakembereihez.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősünk folyamatosan kapcsolatban áll a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársaival.