Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Ökoiskola

 logo

 

 1.    ÖKO szakkör – Margittai Zoltánné vezetésével 2017/18

 

Természetes , hogy ÖKO iskolában ilyen szakkör működik . Tizenegy hatodikos és két hetedikes tanulóval indultunk . László Kata szülei – sajnos – nem tudták megoldani gyermekük hazajárását / Berkeszen élnek /, ezért ő nem vett végig részt a munkában . Ettől még lelkes környezetvédő maradt .

 A szakkör egész tanmenete a környezet és természetvédelem témakörét öleli fel :                                                                                                                                       -   Megismerkedtünk az  élő és élettelen környezeti tényezőkkel.

-  Az azokat érő káros hatásokkal .

- A helyi viszonyokkal és megoldási lehetőségekkel .

-  Ki tekintve a globális problémákat boncoltuk .

-  Mit tehetek én ? – kerestünk válaszokat .

-  Vizsgálódtunk a lehetőségeinken belül / forgalomszámlálás , szennyezési  források  , szennyezés mértéke …/

- Kiélhették kreativitásukat az önállóan – vagy csoportosan vállalt projektek során.

 Kerékpáros és gyalogtúrák során tapasztalhatták meg , hogy a közvetlen tapasztalás nyújtja a legbiztosabb tudást :

-          Megnéztük  a belvizek levezetésére szolgáló – folyószabályozás során kiépített csatornarendszert .

-          Az erdő növény – és állatvilágát testközelből szemléltük . / gombák , fafajok ,pókok és hálókészítésük , rókavár ,őz és vaddisznó kártétele , nyomolvasás .. és még sorolhatnám

-          Ugyanez zajlott a víz- és vízpart vizsgálatakor .

-          Megtekintettük a településünkön működő szennyvíztisztító telepet .

-          Megismerkedtünk a hagyományos , környezetkímélő mezőgazdasági tevékenységgel . /Tóth  Lénáék  gazdasága ./

Ezeket az órákat szerették legjobban .

 A szempontunkból fontos NEVEZETES NAPOK –ról / világnapok / az ÖKO  fal emlékeztette  iskolánk tanulóit . Itt hívtuk fel figyelmüket a környezetnek és élővilágának , az ember élőhelyének megóvására .

      Az iskolai szinten szervezett akciókban szervező , irányító , segítő munkát vállaltak .

  -   „ Európai hulladékcsökkentési hét „

-    „ Fenntarthatósági témahét „

    Tagjai dolgoztak a seregélyesi iskola által kiírt „ INDULJ EL EGY ÚTON ! „ természetismereti és turisztikai vetélkedő 3 fordulós levelezési versenyén . Ez a harmadik év . Az országos KÉK TÚRA útvonalát járja be .Csak Poór Attila volt a kakukktujás.  Hosszú ,nagyon sok munkával járó verseny volt , melyen már szomszéd országaink magyar iskoláiból is jöttek . 38. helyezettként  a mezőny első negyedében végeztünk .Én büszke vagyok rájuk , mert tudom , hogy sokat dolgoztak .

 A szakköri órákból jutott tehetséggondozásra is . Az ilyen irányba induló , továbbtanuló gyerekekkel lehetőségem volt foglalkozni . Mélyebben foglalkozhattunk az őket érdeklő kérdésekkel , mélyíthettük ismereteiket.

Környezetnevelés terén kifejtett munka, eredmények

 

Iskolánk 2016. decemberében megkapta az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet .

Ehhez igyekszünk méltók lenni . Több országos akcióhoz is csatlakozunk már évek óta .

* EURÓPAI HULLADÉK CSÖKKENTÉSI HÉT

már harmadik alkalommal csatlakoztunk. Négy napon át zajló projekt volt , mely most is sikeresen zárult. Az akcióhét programját előző héten- tantestületi megbeszélésen - rögzítettük . Az igazgatónő segítségével osztottuk meg a feladatokat , beszéltük meg a konkrét teendőket . Az iskolatitkár plakátokat készített diákjaink és a falu lakossága számára . Ezeket – az erre kijelölt helyeken – kihelyeztük , ill. az iskola honlapján közétettük .

Férfi dolgozóink két napon át / kedd és szerda / mérlegelték az összegyűjtött papírhulladékot . Ez csütörtökön került elszállításra . Tekintélyes mennyiséget sikerült összegyűjteni . Igyekeztünk versenyszellemet teremteni az osztályok között. A legaktívabb osztályok oklevelet kaptak , s természetesen a hulladékból kapott összeggel szabadon rendelkeznek. Az összegyűjtött papírmennyiség:3610kg

A felsős évfolyamok diákjai vállalásokat tettek a hulladékcsökkentés valamilyen formájára . Ezt változó módon oldották meg . Osztály – és egyén szintjén egyaránt lehetett vállalni . Ezeket mindenki számára jól követhető helyen tettük közé . Sikerét jelzi , hogy árgus szemekkel figyelték egymást az osztályok és a diákok is . Pozitív , vagy negatív tapasztalataikat megosztották a nevelőkkel is

Osztályfőnöki órákon készítettük elő az „ Éleszd újra tárgyaidat ! „ szlogen lehetséges megvalósítási módjait . Ezen órákon is igyekeztünk a helyes szemlélet és gyakorlat kialakulását elősegíteni . Elsősorban videofilmek , az előző évben kapott tájékoztató füzetek segítettek ebben . Az otthon elkészített tárgyakból kiállítást rendeztünk a lenti aulában .

Egész héten látható volt a szelektív hulladékcsökkentést inspiráló – megfelelő színű kartonokból készült - „ kukasor „.

Nem volt felesleges megfigyelése . Szerdán délután vetélkedőt szerveztünk a hulladékcsökkentés témakörében . A felsős és alsós diákok külön dolgoztak . Felsőben öt csapat – csapatonként öt tanuló – igyekezett megszerezni a győzelmet . Játékos feladatokkal igyekeztünk emlékezetessé tenni a délutánt .

Az alsósoknál minden évfolyam – ott lévő diákja – részt vett a szerda délutáni szemlélet formálásban .

Filmvetítés , sorversenyek , feladatlapok megoldása adta a segítséget .

* PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP Nem hazudtolhattuk meg önmagunkat . A 2017.október 21-én -pályaválasztási nap keretében- is a természet közelében maradtunk. A hatodik évfolyam mindkét osztálya a Veres farmon ismerkedett a növénytermesztés és az állattenyésztés rejtelmeivel , nehézségeivel és szépségeivel . A házigazdák házilag készített sajttal kínáltak bennünket .

A két kísérőtanár : Margittai Zoltán Ferencné és Stremler Magdolna

 

* ÖKO SZAKKÖR

Az ÖKO szakkör egész programja- tevékenysége - a környezet megismerését , annak megóvására való képesség kialakítását szolgálja :

- nevezetes napokon való tájékozódás

- környezetszennyezés és megoldási lehetőségek

- vizsgálódások

 

 

* TANÓRÁK

A különböző tantárgyak -/ hangsúlyozottan : kémia, biológia , földrajz , fizika /- számtalan lehetőséget adnak a környezeti nevelésre . A tantárgyi koncentráció keretében ezekkel élek kollégáim is .

 

* FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT

Április 23-27-e között tartottuk meg a Pont Velem Okos Program által szervezett hetet . Célja a természet – és környezetvédelemért, fenntarthatóságért tenni akaró diákok és felnőttek aktivizálása , felelősségtudatuk fejlesztése .

Felső tagozaton két megoldási formát választottam :

* Biológia órán – minden osztályban – az kedvenc ételeken keresztül ismerkedtek meg az élelmiszerek előállítási módjaival ,az itt dolgozó emberek életével . Megtudhatták , hogy honnan , mely földrészről származnak az élelmiszerek . Így képet alkothattak a pazarlásról , takarékossági lehetőségekről.

* A szakkör tagjaival ellátogattunk Tóth Lénáék családi gazdaságába . Itt a hagyományos gazdálkodási formával ismerkedtünk .No és megkóstolhattuk az egészséges kecsketejet.

 

* VERSENY

Ebben a tanévben is beneveztünk a seregélyesi iskola által szervezett „ Indulj el egy úton .. „ , határokon is átívelő versenyére . Most csak egy csapattal . Tagjai : Tóth Léna, lukács Zoltán , Poór Attila , László Kata. A feladatok nem voltak könnyűek . Sok időt és kitartást igényeltek . Lukács Zoltán menet közben le is morzsolódott. Végül 420 pontot gyűjtöttek a 460-ból .Ezzel a 38. helyen végeztek a versenyt végigvivő csapatból . Sokan kiszálltak menet közben . / Zárójelben jegyzem, hogy aki becsülettel – külső segítség nélkül –dolgozott , annak nem valószínű , hogy annyi pontja összejöhetett ./

 

„ZÖLDENJOBB” KÖRNYEZETVÉDELMI MOZGALOMBAN VALÓ RÉSZVÉTELÜNK Így fejezzük ki a környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés iránti elkötelezettségünket, támogatásunkat. Itt együtt volt az iskola apraja , nagyja . 

 

 

 

 

Egészségnevelés terén kifejtett munka, eredmények

 

* EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS

Diákjaink minden reggel – belépve az iskola épületébe – szembesülnek ezzel .

Az Ibrány Tej KFT által biztosított kakaó, tejet vagy joghurtot kapnak .

A Gyümölcs Tuzsér és Térsége T.SZ. heti egy alkalommal gyümölcsöt / alma ., körte /szállít.

Időszakosan zöldségfélékből kóstolót biztosít .

A Baptista Szeretetszolgálat pedig minden tanulóinknak teát adott, amely sok, sok c vitamint tartalmaz

 

 * MAGZATVÉDELEM

Az egészségnevelést szolgálta egy váratlan , de örömmel fogadott ismeretterjesztő program : 2017 szeptember 21-én nálunk járt az OM International ,egy nemzetközi és felekezetközi missziós társaság, mely a világ több mint 100 országában jelen van, illetve egy missziós hajóval is járja a világ tengereit - illetve a Bus4Life szolgálatával Európa kilenc országában hirdeti a jó hírt. Magyarországon az érdi székhelyű Onézimusz Alapítvány az OM képviselője járt, és hozta el a Bus4Life-t. Elkísérte őket , s az előadó szerepét Dobó Dániel vállalta . Ő Nagycserkeszen élő evangélikus lelkész . A 7. és a 8. évfolyam tanulói szerezhettek értékes , hasznos információkat . Erkölcsi tartást , felelősségtudatot tanulhattak. Mint biológia szakos tanár én / Margittai Zoltán Ferencné / voltam segítségére .

 

 

 * ÉRDEKES ELŐADÁS A KÖNYVTÁRBAN

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2017.12.08

*Gyógyító növények itthon és a dzsungelben* Dr. Hajdu Zsanett előadása gyerekeknek .Könyvtár mozi: Gyógyító hagyomány című film vetítésével egybekötött gyerekeknek szóló előadásban körbejárták a gyógynövények tradicionális és mai modern alkalmazásának témakörét Dr. Hajdu Zsanettnek köszönhetően.

 

 

- Az egészségnevelés meghatározó színtere a TESTNEVELÉS ÉS A SPORT

A mindennapos testnevelés mellett fontos szerepe van a közös rendezvényeknek :

* Európai Diáksport Nap (2017.szeptember 29.)

Iskolánk 1-8. osztályos tanulói - immár hagyományosan - lefutják az adott évszámot, mely most 2018 m volt. A táv teljesítése után mindenki jó ízűen fogyasztotta az intézményünk által biztosított ajándék almát.

 

 

 * GYERMEKNAPI PROGRAM sportprogram (2018.május 25.)

 

Sor-és váltóversenyek az 1-4 osztálynak.

Ügyességi feladatok (kerékpáros akadályverseny, karika dobás zászlóra, „mocsárjárás”, zsákban futás, bombázás kislabdával) az 5-8-nak.

Minden korosztálynak volt lehetősége a mozgásra, versengésre a játékos-vicces feladatok során!

 

 

* TANÓRÁK

 

6. és 8. évfolyamokon biológiából tantervi tananyag az egészséges életmódra nevelés . A káros szenvedélyek megismerése , s az ezek elkerülésére való törekvés elfogadtatása .

Az osztályfőnöki órákon is beépítjük ezen lehetőségeket . 
GALÉRIA

CSATOLT DOKUMENTUMOK