Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Ökoiskola

 logo

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti és fenntarthatóságra nevelésben részesüljön.

A fenntarthatóság elveinek és gyakorlatának, valamint a környezettudatosságnak az iskolákban történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében az oktatásért és a környezetvédelemért felelős tárcák 2004-ben közösen létrehozták az „Ökoiskola” címet , melyet 2005 óta minden évben pályázat útján nyerhetnek el a nevelési-oktatási intézmények.

 

Iskolánk 2016 óta Örökös Ökoiskola

 

Intézményi keretek között kiemelt figyelmet fordítunk a környezettudatosságra, a fenntarthatóságra nevelésre, az egészségnevelésre.

 

A 2020/2021-es tanév során -a jövő generációjára is tekintve- intenzív fásítási, tereprendezési folyamatok indultak el iskolánkban.

Mind az iskola előtti részen, mind a hátsó udvarok tekintetében arra törekszünk, hogy minél több növény vegye körül a gyermekeket.

Ezek a munkálatok nem egyik napról a másikra fognak megvalósulni, hanem több év folyamatos, kitartó munkája során. Hiszen számolnunk kell a nem befogant növények újratelepítésére, illetve a terület nagysága és kopársága miatt sem tudunk gyors ütemben haladni. De ez inkább maraton, mint gyorsfutás.

 

A 2021/2022-es tanév során pedig-hogy ne csak nevében legyünk Ökoiskola- szelektív hulladékgyújtőket helyeztünk el (egyenlőre csak) az iskola alsó és felső aulájában. Ezzel egyidőben rendeztük meg a Fenntarthatósági témahétünket, aminek nagy sikere volt. A hetet rendhagyó módon az osztályfőnökök nyitották meg egy kis műsorral. Minden osztálynak meghatározott témákat kellett feldolgozniuk. Ezek: a víz, az egészségvédelem, a felelős fogyasztás és a hulladék. Célunk, hogy minden tanévben kiemelten foglalkozzunk a fent említett témákkal, mindennapjaink részévé tegyük.

 

 

Mit jelent az, hogy ökoiskola?

Az "öko" szócska előtagként egyre több helyen szerepel. Van mar ökopiac, ökoturizmus, ökogazdálkodás. Ezekben a szószösszetételekben az "öko" szócska mindig arra utal, hogy a tevékenységet olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág érdekeit, megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni az ökoszisztémának. Az ökoiskolák tehát olyan iskolák, melyek a fent leírt elvek alapján igyekeznek működni. Az ökoiskola: az ökológia és az ökonómia harmóniája.

 

Mitől ökoiskola egy iskola? 

 

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.

 

 

Pedagógiai szinten az ökoiskolák:

a komplex, valós élethez közel álló szituációkat előnybe részesítik
az egyes tantárgyak felől a tantárgyközi kérdéskörök felé fordulnak,
az aktív, a helyi környezetet felhasználó, a helyi környezetért való cselekvés közben történő tudásszerzésre helyezik a hangsúlyt,
a kizárólag felülről lefele irányuló (tanártól diákig áramló) kommunikáció helyett figyelembe veszik a gyerekek iskolával, tanítással kapcsolatos nézeteit is.
 

A társas kapcsolatok szintjén az ökoiskolák törekednek arra,

az egész iskolára jellemző legyen a csapatmunka,
hogy az iskola külső kapcsolatai a kölcsönösség elve alapján alakuljanak, az iskola ne csak befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezője is legyen ilyen jellegű kapcsolatoknak.
 

 A technikai/gazdasági szinten az ökoiskolák igyekeznek:

takarékosan bánni az energiaforrásokkal,
csökkenteni a hulladékok mennyiségét,
az iskola külső belső környezetét esztétikusan alakítani,
megteremteni az egészséges étkeztetés feltételeit.
 

 

És most pedig a szavak helyett beszéljenek a képek:

GALÉRIA

CSATOLT DOKUMENTUMOK