Üdvözöljük iskolánk weboldalán

DÖK

 

A diákönkormányzat munkaterve

 

2022-2023 tanév

 

Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

 Készítette: Oroszi István

DÖK segítő pedagógus

 

A DÖK felépítése

Diáktanács: Osztályonként három fő küldött (munkacsoport felelősök).

Vezetők: Egyénileg, szavazással választják meg a diáktanács tagjai.

Segítő tanár: Az Intézmény vezetője által megbízott, a DÖK által jóváhagyott pedagógus.

 

A munkacsoportok feladatai:

Magatartás munkacsoport

* Figyelemmel kíséri a tanulók magatartását.

* A tanulók magatartásának javítása érdekében ösztönző versenyeket szervez.

* Az eredményekről a diáktanácsnak beszámol, vagy látható helyen kifüggeszti.

Tanulmányi munkacsoport

* Figyelemmel kísérik és segítik a tanulók tanulmányi munkáját.

* Tanulásra ösztönző versenyeket szervez.

* Az eredményekről a diáktanácsnak beszámol, vagy látható helyen kifüggeszti.

Tisztasági munkacsoport

* Védnökséget vállal a tantermek, folyosók, szekrények tisztasága felett.

* Figyelemmel kíséri az iskola környezetének tisztaságát.

* Versenyt hirdet a tisztaság megóvása érdekében.

* Az eredményekről a diáktanácsnak számol be, vagy látható helyen kifüggeszti.

Egészséges életmód munkacsoport

* Figyelemmel kísérik és segítik a tanulók sportolását.

* Sportolásra ösztönző versenyeket szervez.

* A sporteredményekről a diáktanácsnak beszámol és látható helyen kifüggeszti.

 

Év végén minden munkacsoport beszámol éves munkájáról, és javaslatot tesz az év végi jutalmazásokra.

A diákok javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat.

Célunk:

- A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A tanévet akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok mellett új elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat.

- Az intelligens kommunikáció és a Házirend hatékony betartása érdekében, valamint a tanulók közösségi tevékenységének ösztönzésére segítjük az osztályfőnökök munkáját.

- Az ÖKO iskolai program hatékony megvalósítása érdekében szoros kapcsolatot kívánunk kialakítani iskolánk ÖKO csoportjával. Az együttműködésünk akkor lesz sikeres, ha a környezetvédelmi, takarítási, egészséges életmódra nevelő rendezvényeken minél több diák vesz részt. Mindezt szem előtt tartva határozzuk meg az éves feladatainkat, bekapcsolódva iskolánk környezetnevelési programjába.

- A diákok mindennapi életének megszervezése, az iskola belső kommunikációs csatornáin.

- Az iskola folyosóin elhelyezett hirdetőtáblák szerkesztése /DÖK versenyek, programok.

- A diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket érintő iskolai eseményekről a hirdetések megszervezésével, diákgyűlések alkalmával.

- Osztály önkormányzatok rendszeres bevonása az osztályközösségeket érintő feladatokba.

 

Éves munkarend

SZEPTEMBER

* Alakuló gyűlés.

* A diákönkormányzat vezetőjének megválasztása.

* Munkacsoportok szervezése.

* Munkacsoport vezetők választása.

* Szervezeti és működési szabályzat elfogadása.

* Európai Diáksport Nap szeptember utolsó péntekén

 

OKTÓBER

* A munkacsoportok által hirdetett versenyek beindítása.

* A megyei DÖK pályázatok tanulmányozása

* Faliújság értékelése.

* Gyaloglónap alkalmából túra

* DÖK gyűlés

 

NOVEMBER

 * Diákfórum

* Bekapcsolódunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat munkájába, rendezvényeibe.

* Ismerd meg megyédet!

 

 

DECEMBER

* Mikulásnap megrendezésében segítségnyújtás

* Faliújságok értékelése.

* DÖK gyűlés

 

 JANUÁR

* A munkacsoportok által hirdetett versenyek féléves értékelése.

* A diákönkormányzat féléves munkájának értékelése.

* DÖK gyűlés

 

FEBRUÁR

* Farsangi ünnepség

* Mozi látogatás

 

MÁRCIUS

 * Részvétel a Föld órája akcióban - március utolsó szombatja

* Bekapcsolódás az ÖKO programokba

* A Kazinczy- nap szervezése, lebonyolítása

 

ÁPRILIS

* Kerékpártúra

* DÖK gyűlés

* Gyalogtúra

 

MÁJUS

* Gyermeknap lebonyolításában részvétel

* Madarak és Fák Napja

 

JÚNIUS

* A munkacsoportok által hirdetett versenyek év végi értékelése.

* A diákönkormányzat éves munkájának értékelése.

 

 

 

 

Nyírbogdány, 2021. szeptember 11. Oroszi István, DÖK segítő pedagógus