Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Munkaközösségek

Alsós munkaközösség

 • Bodnárné Bacsó Ibolya munkaközösség-vezető
 • Tolnai Ilona
 • Mezőné Juhász Judit Eszter 
 • Végh Marianne Zsuzsanna
 • Varga Beáta
 • Tulipánné Frindik Enikő
 • Szikszainé Eszenyi Ágnes

Természet- tudományos munkaközösség 

 1. Stremler Magdolna munkaközösség-vezető
  1. Petró Gergely
  2. Margittai Zoltán Ferencné
  3. Oroszi István
  4. Deák Béla 

Társadalomtudományos munkaközösség

 1. Korponai Anna munkaközösség-vezető
 2. Gadzsa Bernadett
 3. Tamaskovicsné Tóth Otilia
 4. Papp Andrea
 5. Nagy Zoltán Miklós
 6. Katóné Hidegh Anikó

Alapfokú Művészeti Iskolában oktató pedagógusok

 1. Nagy Zoltán Miklós
 2. Kovács Viktor
 3. Tulipánné Frindik Enikő
 4. Hamvainé Karászi Aranka Erika
 5. Dajka András

Hitéleti munkaközösség

 • Varga Beáta munkaközösség-vezető
 • Szikszainé Eszenyi Ágnes
 • Mezőné Juhász Judit Eszter 
 • Bodnárné Bacsó Ibolya
 • Egri-Nyári Barnabás
 • Angyalosy Zsoltné
 • Szabados Viktor
 • Sári András

Óvodai munkaközösség

 • Katona Gabriella
 • Bakosi Zoltánné
 • Gál Anita
 • dr. Szepesi Andrásné
 • Tári Franciska
 • Nagyné Kovács Veronika
 • Kovács János Attiláné
 • Nagy Károlyné

 

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG

 

Nevelő- oktató munkánk alapvető céljai és feladatai 1-4. évfolyamon:

 • ránk bízott gyerekek nevelése, tanítása
 • a felnőttek, nevelők tiszteletére nevelés
 • általános műveltség megalapozása az egyéni adottságok figyelembevételével
 • tanulási technikák elsajátíttatása
 • szocializáció segítése-képességek, készségek kialakítása, a közösségi élet normáinak követése
 • az igényes, kulturált környezet és az egészséges életmód iránti igény kialakítása, fenntartása
 • a fizikai erőnlét fokozása, a testi-lelki egészség óvása
 • kötődés a szűkebb és tágabb környezethez
 • a tanulók hangos beszéddel történő kommunikálásának fejlesztése, szókincsbővítés, az értő olvasás mielőbbi kialakulása
 • a gyermekben a tanulás iránti vágy felkeltése, érdeklődés, nyitottság kialakulása
 • a családtól távol lévő gyermek testi-lelki egészségének megtartása
 • hazaszeretetre nevelés
 • tanulói aktivitás növelése
 • több önálló munkavégzés

 

Alsós munkaközösség bemutatása:

 Munkaközösségünk 8 főből áll. Mind az idősebb, mind a fiatalabb generáció képviselteti magát. Így összetételünk ideálisnak mondható, hiszen az idősebbek szakmai tapasztalataikkal, míg a fiatalabb nevelők lendületükkel és új módszereikkel segítik a mindennapi munkát. Gyermekeinket minden évfolyamon gyermekbarát környezet fogadja nap, mint nap. Pedagógusaink a tantermeket a gyerekek életkori sajátosságaiknak megfelelően dekorálják és alakítják számukra. Nagy hangsúlyt fektetünk az oktató és a nevelő munkára egyaránt. Minden hónapban megbeszéléseket tartunk, hogy a gyerekek igényeit és problémáit azonnal orvosolni tudjuk. Az órák tananyagait a gyerekek frontális osztálymunka, csoportmunka vagy páros munka keretein belül sajátíthatják el. Fontos számunkra a játékosság és a megfelelő szemléltetés is. Az órák elengedhetetlen kelléke így a játék. A gyerekek az óraközi szünetekben a termekben kialakított olvasó és játszósarkokban vagy kint az udvaros frissülhetnek fel. Színvonalas oktatásunk minden évben meghozza gyümölcsét, hiszen számos területi, regionális vagy országos versenyen is részt veszünk az ország egész területén. Így minden éven nevezünk a hangos meseolvasó, a szavaló, a matematika, a meseíró, a bibliaismereti versenyekre, ahonnan az elmúlt években is számos kiemelkedő helyezéssel térhettünk haza. Mindezek mellett mindig vannak új, aktuális versenyeink is. Ilyen a „Biblia, a világ legolvasottabb könyve” című verseny, ahonnan a tavalyi év folyamán 1. helyezést hoztunk el. De mindig bekapcsolódunk az egészséges táplálkozás, a hulladékcsökkentés, a helyes fogápolás és a környezetvédelmi versenyekbe is. A nagy versenyeink előtt házi versenyeket is tartunk. Itt választjuk ki a jók közül is a legjobbakat, akik majd a nagy megmérettetések alkalmával képviselhetik iskolánkat. Tehetséges gyerekeinkkel külön, tehetséggondozó órákon is foglalkozunk, ahol ezekre a versenyekre is készítjük őket. A gyerekek ezek mellett részt vehetnek még színjátszó szakkörön, sakkon és élhetnek a sportolás lehetőségeivel is. A gyengébb képességű tanulóinkkal is sokat foglalkozunk, erre szolgálnak felzárkóztató és fejlesztő óráink. Az oktatás mellett elsődleges feladatunk még a nevelés is. Szinte mindig a gyerekek között vagyunk, így azonnal tudunk minden gondjukról, örömükről, bánatukról. Sokat foglalkozunk velük külön-külön is. Egyéni beszélgetések alkalmával keressük a problémák gyökereit, amit közösen oldunk meg. Minden nevelő saját feladatának érzi, hogy a szülőkkel is megfelelő kapcsolatot alakítson ki. Így minden évben családlátogatásokat végzünk. Így közvetlen kapcsolat alakul ki tanár, diák és szülő között egyaránt. A pedagógusi munka erről is szól, arról, hogy megfelelően tudjunk egymással együttműködni. Mindez azonban semmit nem érne egy nagyon fontos dolog nélkül, ami nem más, mint a szeretet és tisztelet. Szeretnünk kell a munkánkat is és a gyerekeket is. De ugyanilyen fontos egymás megbecsülése és tisztelete. Ez számunkra elsődleges feladat. Ezt tükrözi iskolánk jelmondata is, mely minden belépőt fogad, ha ellátogat intézményünkbe, miszerint:

„ A tanításnak a célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakadó szeretet.”

                                                  /1Tim1,5/

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG

 

 

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG BEMUTATKOZÁSA

2018-2019-es tanév

A munkaközösség 5 fővel dolgozik.

Vezető: Korponai Anna

 

A munkaközösség munkája:

 -a magyar, angol, német, történelem, ének, vizuális kultúra tanításával kapcsolatos munka összehangolása, jó gyakorlatok átadása

-a fenti tantárgyakkal összefüggő versenyeken való részvétel

- az idekapcsolódó tehetséggondozó foglalkozások és korrepetálások megszervezése

-ünnepségek, megemlékezések, műsorok szervezése Pl. október 23-i megemlékezés, Kazinczy-napok, ballagás, tanévzáró.

Ebben a tanévben beneveztünk és már készülünk 4 versenyre, még többre is jelentkezünk, ha majd megjelenik a versenykiírás.

A tavalyi tanévben iskolánk hírnevét öregbítettük egy országos 3. és egy megyei 3. helyezéssel.

Megyei 3. lett Kovács Kata a Szép Magyar Beszéd Versenyen. Jutalmát Nyíregyházán a Megyeházán vehettük át.

A Szeretünk olvasni országos csapatversenyben 3. lett: Kovács Kata, Nánási Anett, Vadász József.

A tehetséges gyermekeink művészeti iskolába is járhatnak:

néptánc, furulya, zongora, képzőművész tanszakon.

 A képzőművészeink munkáiból év végén kiállítást rendezünk. Erre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

De nemcsak év végén, hanem év közben is az ünnepségekre, megemlékezésekre, műsorokra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKZÖSSÉG

CSATOLT DOKUMENTUMOK