Istentisztelet

2018. február 12., 16:00

Igehirdetés Egri-Nyári Barnabás iskolalelkész
Dicsőítést vezeti Szabó László lelkipásztor